Πόσο σημαντική είναι η μείωση σωματικού βάρους στη μείωση της αρτηριακής πίεσης!!!

heart
ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ
29 Ιουλίου 2018
ouriko
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
29 Ιουλίου 2018

Πόσο σημαντική είναι η μείωση σωματικού βάρους στη μείωση της αρτηριακής πίεσης!!!

weight loss

Απώλεια βάρους

Από μια μετα-ανάλυση του πανεπιστημίου Wageningen University, Division of Human Nutrition Ολλανδίας που περιλάμβανε είκοσι πέντε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες και δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1966 και 2002 με συνολικό αριθμό 4874 ασθενών ηλικίας από 37 έως 66 έτη , διαπιστώθηκε ποσό μεγάλη σημασία έχει η απώλεια βάρους για τη μείωση της συστολικής αλλά και της διαστολικής πίεσης . Με τη μείωση του σωματικού βάρους κατά 5 Kg περίπου παρατηρήθηκε μείωση στην συστολική πίεση κατά 4,4 mmHg και την διαστολική κατά περίπου 3,6 mmHg . Κατά κανόνα η μείωση της συστολικής πίεσης κατά 1 mmHg και της διαστολικής κατά 0,92 mmHg παρατηρήθηκε σε μείωση του σωματικού βάρους κατά 1 Kg !!!

Για να πετύχουν οι ασθενείς τα μέγιστα αποτελέσματα χρειάστηκαν κατά μέσω όρο 35 εβδομάδες .

Όσο για την ποσότητα απώλειας βάρους η επίδραση στην διαστολική πίεση ήταν μεγαλύτερη όταν το σωματικό βάρος μειώθηκε λόγω φυσικής άσκησης σε σύγκριση με τον περιορισμό της ενέργειας δηλ. από διατροφή μόνο . Αυτό επιβεβαιώνει την ιδέα ότι και η σωματική δραστηριότητα επίσης μειώνει την πίεση με μηχανισμούς που δεν σχετίζονται με απώλεια βάρους.

A+-
Αντίθεση