Ωφέλιμες επιδράσεις των ω3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στην καρδιακή ανεπάρκεια

piesh
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
8 Ιουλίου 2018
skordo
Όφελος κατανάλωσης σκόρδου στα λιπίδια του αίματος
13 Ιουλίου 2018

Ωφέλιμες επιδράσεις των ω3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στην καρδιακή ανεπάρκεια

αντικαρκινικά φάρμακα

Κύκλωμα με αντικαρκινικά φάρμακα: Βαθιές ρίζες και πολλά παρακλάδια

Μια πρόσφατη μελέτη από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε το
φθινόπωρο του 2017 .Είχε σαν στόχο τη μελέτη της επίδρασης των ω-3 λιπαρών οξέων στην μυοκαρδιακή λειτουργία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που οφειλόταν σε στεφανιαία νόσο (δηλ. σε νόσο όπου αποφράσσονται οι αρτηρίες της καρδιάς) . Η διάρκεια της ήταν 8 εβδομάδες και συμμετείχαν 66 ασθενείς που έλαβαν τα ω-3 και 67 ασθενείς που δεν έλαβαν ω-3 για σύγκριση και έγιναν διάφορες μετρήσεις της καρδιακής λειτουργίας με
υπερηχογράφημα καρδιάς και με εργαστηριακό έλεγχο. Μετά από χορήγηση ω-3 λιπαρών φάνηκε αύξηση της απόδοσης της καρδιακής λειτουργίας κατά 4-5 % !!! Τα ευρήματα αυτά οδηγούν την επιστημονική κοινότητα να διενεργήσει περισσότερες κλινικές έρευνες για να γίνει εκτενέστερη μελέτη των ω-3 .

A+-
Αντίθεση