Κεντρικό Σημείο Παραλαβής

Οδός Ταγαράδων
Θέρμη – Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-458963

Φαρμακείο Τσόγκα Ε.

Καυκάσου 35
Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-458963

Σημείο Παραλαβής (Αθήνα)

Αγίου Δημητρίου 96
Άγιος Δημήτριος – Αθήνα
Τηλ.: 2310-458963